yükleniyor

SİGORTA KAİDELERİ

Socomec Şalt Ürünleri /Sigorta Koruması / Sigorta Ayırıcılar ve Sigorta Kaideleri

SİGORTA KAİDELERİ

SOCOMEC sigorta kaideleri, bıçaklı sigortalar için sabit, tek kutuplu veya çok kutuplu olarak kullanılır.

Avantajları

Yüksek elektrik güvenliği
• Yüksek dielektrik sabiti.
• IP2X koruma (modellere bağlı olarak standart veya opsiyonel).

Yüksek kesme kapasitesi
Yüksek kesme kapasitesine sahip sigortalar sayesinde aşırı yüklere ve kısa devrelere karşı koruma (100 kA rms).

Atık sigorta ikazı
Karşılığa sahip sigortalar ile kullanıldığında, yardımcı bir kontak sayesinde atık sigorta bilgilerinin toplanması mümkündür.

Farklı montaj tipleri
DIN rayı veya arka plaka montajı mevcuttur (modellere bağlı olarak).
 

Görseller