yükleniyor

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

Trafo ve Reaktör /Reaktörler / Reaktörler

HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ

 

 

Harmonik Filtre Reaktörleri, filtreli kompanzasyon sistemlerinde kondansatörlere seri olarak bağlanılarak kullanılır. Kompanzasyon sistemlerinde harmonik filtre reaktörleri kullanılması ile birlikte harmonik içerikli sistemlerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlar çözülmüş olur. 
 
•       Kondansatörlerin devreye alınması anında aşırı akım çekilmesi 
•       Harmonik rezonans durumu nedeni ile akımların aşırı artması ve kondansatörlerin aşırı yüklenmesi 
•       Kondansatörlerin kısa sürede bozulması 
•        Hatların aşırı akımları nedeni ile yüklenmesi kablolarda ısınması
•        Koruma elemanlarının zamansız olarak açılması   
•       Harmonikler nedeni ile şebeke geriliminin aşırı bozulması, bu nedenle hassas cihazlarda yaşanan sorunlar 
•       İletişim sistemlerinde yaşanan girişimler
•       Elektronik kart, cihaz ve bilgisayarlarda yaşanan nedeni anlaşılamayan sorun ve arızalar 
 
UYGUN HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ SEÇİMİ

Filtreli kompanzasyon sistemlerinde harmonik filtre reaktörleri ve güç kondansatörlerinin seçimi büyük önem taşır. Kondansatör ve reaktör seçimi sırasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi kurulan filtreli kompanzasyon sisteminden beklenen performansın alınması açısından önemlidir.
 
•    Filtre kompanzasyon sisteminin rezonans frekansının sistemdeki harmoniklere uygun olarak seçilmiş olması 
•    Reaktörlerin kullanılması ile birlikte kondansatörlerin uç gerilimleri şebeke geriliminin üzerinde olacağından kullanılacak kondansatörlerin nominal geriliminin seçilen rezonans frekansına uygun olarak belirlenmiş olması 
•    Filtreli kompanzasyon sistemlerinde kompanzasyon gücü kullanılan yüksek gerilimli kondansatörler ve harmonik filtre reaktörleri nedeni ile kondansatör güçlerinin toplamından farklı olmaktadır. Bu nedenle filtreli sistemin kompanzasyon gücü hesaplanmalıdır. Aksi halde eksik kompanzasyon durumu ile karşılaşılabilir. 
•    Kurulacak filtreli kompanzasyon panolarında reaktörler nedeni ile ek sıcaklık artışları olacağının hesaba katılması ve panoda gerekli önlemlerin alınması.
•    Bütün Elektra Harmonik Filtreleri CE işaretli olup 61558-2-20 standartlarına uyumluluğu akredite test laboratuvarı (TSE) tarafından tescillenmiş bulunmaktadır.

Teknik Veriler

 

ELEKTRİKSEL DEĞERLER

Endüktans (mH)
Güç(kVAr)
I1(A)
Irms(A)
Kayıplar (W)
Ağırlık (kg)

 

ÖLÇÜSEL DEĞERLER